Heraldické minimum

Nejsou to základy heraldiky, ale pár základních vysvětlení
pro pochopení konstrukce a stavby erbu

U erbů jde o symboliku, jednoduché, snadno rozpoznatelné znaky. Hlavní součásti erbu je štít, na němž je umístěna helmice s korunkou a klenotem. Cáry textilu, které někdy erb obklopují, se nazývají pokryvadla. Štít často drží tak zvaní štítonoši.
V některých případech jsou erby doplněny nápisy v páscích, horní se nazývá pokřik, spodní heslo. Základními barvami jsou červená, modrá černá a zelená. Žlutá a bílá představují tak zvané kovy – zlato a stříbro Jednoduché štíty se během času a křížením šlechtických rodů měnily často ve složené.

Toto heraldické minimum zde zveřejňuji proto, aby jste se mohli při pohledu na některý z erbů alespoň trochu orientovat. Samotné návrhy a úpravy erbů vyžadují hluboké znalosti heraldiky a jejich realizace pak znalost techniky malby.

Než jsem se pustil do svého prvního erbu, prostudoval jsem několik knih o heraldice a porovnával jednotlivé zákonitosti s hotovými erby, které malovali předchůdci. A to proto abych pochopil to co vlastně maluji a to co tam musí být, pak co tam může být a nakonec to co tam nesmí být.

To že to umím jsem byl přesvědčený zhruba po vytvoření prvních padesátky erbů. Jistotu jsem nabyl až po bezchybném vytvoření "nového" erbu z vlastní dílny, který bez připomínek schválila a registrovala Česká heraldická a genealogická společnost v Praze v loňském roce.

   

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn

webmaster: Eda of Mlejn