Ukázky tvorby

zde jsou uvedeny vzory všech druhů erbů, které v současné době nabízím

První čtyři erby pod tímto textem jsou malovány temperou na březovém dřevě včetně povrchových úprav, které zaručují stálou barevnost a jsou odolné proti vodě. Rozměr 14 x 20 cm - šíře 14 cm a výška 20 cm.

 Arco (Anton hrabě Arco) Vezníkové Windischgroetzové Desfoursové

Erby velké jsou rovněž malovány temperovými barvami na březovém dřevě, včetně stejných závěrečných úprav zajišťujících stálou barevnost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Rozměr 21 x 28 cm - šíře 21 cm a výška 28 cm, tloušťka dřeva v obou případech je stejná a to 10 mm.

 Kinský Troskov Metternich-Winneburk

Zde je ukázka tří erbů malovaných na kartonu o rozměru 40 x 50 cm, malováno temperovými barvami, fixováno, neadjustováno

erb biskupa Theodora Khona Erb Ondřeje Bzence z Markvartovic Erb Harbuvala Chamaré

Zde jsou ukázky rytí do skla a zrcadla. Erb o velikosti 40 x 30 rytý do skla a ukázka erbu rytého do zrcadla.

erb rytý do skla erb rytý do zrcadla

A zde jsou ukázky rytí do emblémů zrcadla.

erb rytý do skla erb rytý do zrcadla

Moje nabídka

  Výroba dekorativních erbů z mé nabídky nebo konkrétního zadání v rozměrech

  Rekonstrukce starých erbů ( barevné ladění) přemalování

  Návrhy a realizace nových erbů dle zadání objednavatele, při dodření heraldických zásad. Na základě Vašeho přání mohu i Vám zhotovit erb rodu dle pravidel heraldiky.

                *** provedení březové dřevo - erb 14 x 20

                *** provedení březové dřevo – erb 21 x 28

        *** provedení ruční karton – erb30 x 4

                *** ryté erby do skla a zrcadla, - základní rozměr 40 x 30

         Cena se odvíjí od náročnosti práce a dohody se zájemcem.


Ukázka malby erbu na zeď.

malování erbu na zeď hotové dílo Malování erbu na zeď v historické restauraci ve Znojmě podle mého návrhu.

Ukázka návrhu erbu jezdeckého klubu.

erb Rokytná
Vytvořený erb pro jezdecký klub v Rokytné.

Ukázka poslední práce na erbech
Řádu sv .Lazara Jeruzalemského,R.D.Pavel A.Porochnavec ECLJ
Leopolda Haupta Edlera von Buchenrode
a erb Mensdorff-Pouily ..


erb Řádu sv .Lazara Jeruzalemského,R.D.Pavel A.Porochnavec ECLJ.jpg erb Leopold Haupt erb Mensdorff-Pouily

Výstava některých erbů z mé dílny

Od dubna do září na zámku v Boskovicích můžete shlédnout výstavu "Erby šlechtických rodů zemí Koruny české.

   

Copyright (c)2007 Eda of Mlejn, Design by grafické studio Mlejn

webmaster: Eda of Mlejn